Affordable Access

Hodnocení kvality služeb kontaktních míst zdravotních pojišťoven / Assessment of Quality Service at Health Insurance Centres

Authors
  • Kostelňáková, Barbora
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 11/07/2012 / Bakalářská práce obsahuje vypracování problematiky kvality služeb zdravotních pojišťoven. Hodnocení kvality služeb bylo prováděno metodou mystery shopping u dvou zdravotních pojišťoven a to u České průmyslové zdravotní pojišťovny a Revírní bratrské pokladny. Je zde popsána charakteristika trhu zdravotních pojišťoven a také důkladně vysvětlena metoda mystery shopping. Práce obsahuje výsledky výzkumu, upozornění na chyby a nedostatky obou zdravotních pojišťoven při poskytovaní jejich služeb a také možné návrhy pro jejich řešení. / Barchelor thesis comprises the development of the quality problems of health insurance centres. Assessment of qualiy service was performed by Mystery shopping method at two health insurance centres, the ČPZP and RBP. It describes there characteristics of the health insurance market and also thoroughly explained mystery shopping method. The barchelor thesis contains results of research, notification of mistakes and deficiencies in both health insurance centres in providing their services and possible suggestions for their solution. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times