Affordable Access

Architectuur toegepast bij dementie. Een zorgwijk voor dementerende ouderen met een gezond binnenklimaat.

Authors
  • Vermeulen, E.A.F. (author)
Publication Date
Apr 11, 2014
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen voor de richting Architectural Engineering (aE) en Building Technology (BT) van de faculteit bouwkunde aan de TU Delft. Bij aE kiest elke student zijn eigen afstudeeronderwerp. Eline Vermeulen is geïnteresseerd in de belevingswereld van dementerenden en hoe hiervoor een bijpassend ontwerp kan worden gemaakt. Dit ontwerp past qua architectuur bij dementerenden, maar ook qua bouwfysische aspecten. Met deze achtergrond is een ontwerp gemaakt, wat vervolgens in de tweede afstudeerrichting (BT) is getoetst aan bouwfysische eisen. Het rapport is opgedeeld in twee delen, het eerste gedeelte tot en met hoofdstuk 7 is geschreven voor de master architectural Engineering, het tweede gedeelte, vanaf hoofdstuk 7 is geschreven voor de master Building Technology. Dit onderzoeksrapport gaat over een zorgwijk voor dementerende ouderen met een gezond binnenklimaat. Bij een zorgopgave is het belangrijk om te kunnen inleven in de wensen, behoeftes en mogelijkheden van de gebruiker. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar het ziektebeeld dementie en dit vertaald naar hoe voor dementerenden een prettige en comfortabele leefomgeving ontworpen kan worden. Dit resulteerde in een zorgwijk voor dementerende ouderen gesitueerd in de duinen bij Scheveningen. Bij de woningen in deze zorgwijk is extra aandacht besteed aan ventileren door groen. Vervolgens is verder onderzoek gedaan naar licht en ventilatie. Deze twee aspecten worden samengevoegd in een zonneschoorsteen. Door middel van model- en simulatieonderzoek ten aanzien van licht en ventilatie is de werking van de zonneschoorsteen onderzocht. / Building Physics / Building Technology / Architecture and The Built Environment

Report this publication

Statistics

Seen <100 times