Affordable Access

Aproximace binomického rozdělení / Approximation of binomial distribution

Authors
  • Vronka, David
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem této práce je přinést nějaké znalosti o aproximaci binomického rozdělení. V první části studujeme elementární vlastnosti některých známých distribucí. Druhá část je věnována problematice odhadů minimálního počtu experimentů, založených na binomické náhodné veličině. Software byl vyvinut pro získání experimentálních výsledků z této oblasti. / The goal of this work is to bring some knowledge about approximation of binomial distribution. In the first part we study elementary properties of some well-known distributions. The second one is devoted to the problematic of estimations of the minimal experiments based on the binomial random variable. Software was developed to obtain experimental results from this area. / 470 - Katedra aplikované matematiky / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times