Affordable Access

Využití zásad controllingového řízení pro efektivní řízení firemních procesů / Application of Management Control Principles for Effective Enterprise Process Management

Authors
  • wurmová, žaneta
Publication Date
Jun 05, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce s názvem Využití zásad controllingového řízení pro efektivní řízení firemních procesů se zabývá aplikací zásad controllingového řízení a vhodným využitím manažerských nástrojů pro zefektivnění řízení firemních procesů. Práce definuje základní strukturu podnikových činností, analyzuje jejich posloupnost a vytváří procesní schéma. Na základě sestavení procesního schématu jsou identifikovány zdroje a jejich kapacita. Diplomová práce navrhuje manažersky orientovaný provozní rozpočet, ukazuje, jak určit hodinovou nákladovou sazbu, vymezuje okruh produktů podniku a dává základ pro sestavení kalkulačního vzorce. Výstupem je návrhu implantace řešení přímo na míru podniku. / This Master's Thesis entitles Application of Management Control Principles for Effective Enterprise Process Management deals with the application of management control principles and appropriate use of management tools for effective enterprise process management. This thesis defines the basic structure of enterprise activities, analyses their sequence and creates a process diagram. Resources and capacity are identified based on the process scheme. This thesis sets the operating budget, calculates the hour cost tariff, adjusts the product range of the enterprise and gives the basis for the cost formula. The output is the design of the implementation of the solution for the company.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times