Affordable Access

Aplikace pro monitorování Android zařízení / Application for Android Device Monitoring

Authors
  • Čížová, Erika
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Práce se zabývá bezpečností a monitoringem operačního systému Android. Cílem je vytvořit řešení, které může být využito jako dohledová aplikace mobilního zařízení. Tato aplikace by měla umět posoudit bezpečnost instalovaných aplikací na zařízení a mohla by tak být vhodná např. pro dohled rodičů nad Android zařízeními svých dětí. Řešení se skládá ze dvou softwarových částí. První je klientská aplikace, která bude spuštěna na monitorovaném zařízení, tedy například na zařízení dítěte. Druhou částí je serverové řešení umožňující ohodnocení bezpečnosti aplikací v souvislosti na udělených oprávnění aplikací. Rodičům bude umožňovat vzdáleně monitorovat spárovaná zařízení. Klientská část aplikace je naprogramována v programovacím jazyce Kotlin, serverová část aplikace pak v programovacím jazyce Java. První část této práce je věnována popisu existujících aplikací zabývajících se touto nebo podobnou problematikou, následně pak bezpečností a popisu technologií monitoringu zařízení s operačním systémem Android. Poslední část práce je věnována popisu návrhu, implementace a testování vzniklé aplikace. / This thesis deals with the security and monitoring of the device with Android operating system. The goal is to create a solution that can be used as a mobile application surveillance application. This application should be able to assess the security of installed applications on the device and thus could be useful for example for parental supervision over children’s Android devices. The solution consists of two software parts. The first is a client application that will run on a monitored device, such as a child's device. The second part is a server solution that allows security evaluation of installed applications in context of granted permissions. Parents should then be able to remotely monitor paired devices. The client part of the application is programmed in the Kotlin programming language, the server part of the application is programmed in the Java programming language. The first part of this work is dedicated to the description of existing applications that are dealing with this issue, and then to the security and description of the monitoring technologies of devices with Android operating system. Last part of this work is dedicated to the design, implementation and testing of created application. / 460 - Katedra informatiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times