Affordable Access

Aplikacija slovenskih in ruskih ljudskih pravljic pri pouku slovenščine in ruščine kot tujih jezikov

Authors
  • Čeč, Teja
Publication Date
Oct 08, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Ljudske pravljice predstavljajo bogat vir informacij o kulturi nekega naroda, njegovih običajih in jeziku, ukvarjanje z njimi pa na različne načine spodbuja razvoj otrok in mladostnikov tako na jezikovnem kot na čustvenem in spoznavnem področju. Magistrsko delo se ukvarja z analizo slovenskih in ruskih ljudskih pravljic, zgodovine njihovega proučevanja ter možnosti za njihovo uporabo v okviru pouka slovenščine in ruščine kot tujih jezikov. Razlogi za uporabo ljudskih pravljic pri pouku tujega jezika izhajajo iz teorije poučevanja tujih jezikov, večji poudarek pa je namenjen poučevanju tujih jezikov učencev v osnovnih in srednjih šolah. Prisotnost in uporaba umetnostnih besedil in ljudskih pravljic pri pouku slovenščine in ruščine kot tujih jezikov sta bili preverjeni s pomočjo majhnega namenskega vzorca med učitelji slovenščine in ruščine kot tujih jezikov, pa tudi s pregledom in analizo učbenikov in delovnih zvezkov, ki se v slovenskem prostoru uporabljajo za učenje slovenščine in ruščine kot tujih jezikov. Učitelji slovenščine in ruščine kot tujih jezikov v pouk vključujejo umetnostna besedila, med katerimi se najpogosteje pojavljajo pesmi in krajša prozna besedila, občasno tudi slovenske in ruske ljudske pravljice. Njihovo prednost v okviru pouka tujega jezika učitelji vidijo predvsem v tem, da učencem približajo kulturo in zgodovino naroda ter jih soočajo s kulturno drugačnostjo. Slovenske in ruske ljudske pravljice imajo veliko jezikovnih in besedilnih značilnosti, ki so lahko učencem v oporo pri učenju slovenščine in ruščine kot tujih jezikov, vendar pa je njihov potencial zlasti v učbeniških gradivih še precej neizkoriščen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times