Affordable Access

Aplikace rugby - modul tréninky / Rugby application - training module

Authors
  • paul, martin
Publication Date
Jun 18, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce je součástí projektu Aplikace rugby. Cílem tohoto projektu je tvorba mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android, zaměřující se na organizaci rugbyových klubů. Jejím cílem je usnadnit nejen administrativní a plánovací činnosti uvnitř klubu, ale například i pomoci s organizací turnaje či s motivací dětí. Práce zachycuje analýzu organizace tréninků v rugbyovém klubu a požadavků trenérů rugby a rodičů hráčů rugby, analyzovány byly i dostupné alternativní aplikace a již vytvořené závěrečné práce na podobné téma. Na základě analýzy vzejde navržený modul aplikace umožňující organizaci a správu tréninků. Navrženo bylo i uživatelské rozhraní mobilní aplikace. Navržený modul aplikace je v praxi realizován tak, že je rozšířena stávající mobilní aplikace pro operační systém Android a serverová část. Výsledný modul aplikace byl podroben několika typům testů. / This bachelor thesis is a part of a Rugby application project. The aim of this project is creation of an mobile application for devices with Android operating system, which is targeting the management of rugby clubs. The goal is to simplify not only the management within the club, but also tournament planning and motivation of children. Thesis covers the analysis of training organization within the rugby club and requirements of club coaches and players' parents. Several alternative applications and theses which cover similar topic were analysed too. The application core module, which allows management of training, was designed according to the mentioned analysis. The user interface of the mobile application was designed too. The core module is realized by extending a previous version of an Android OS mobile application and the remote server. Final module of an app was tested by numerous test types.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times