Affordable Access

Aplikace pro podporu osobního rozvoje / Application for Personal Development

Authors
  • vanyukhin, artem
Publication Date
Jun 10, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá rešerši domény osobního rozvoje a možnosti využití soutěživosti k motivaci osobního rozvoje. Provedená rešerše slouží základem k analýze existujících řešení a následujícímu návrhu nové aplikace. Na základě tohoto navrhu byla implementována a otestována první verze aplikace. / This paper researches the domain of personal development and the possibility of using competitiveness as a motivation for personal development. Performed research serves as a basis for the analysis of existing solutions and proposition of a new application. Based on this analysis the first version of application was implemented and tested.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times