Affordable Access

Aplikace pro ověřování dodržování standardů notace BPMN / Application for verification of BPMN compliance

Authors
  • seliverstov, aleksandr
Publication Date
Aug 26, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá procesním řízením, modelováním procesů v notaci BPMN a jejich následnou analýzou. V první částí je definována teorie související s procesem a procesním řízením. V části následné je popsán základní úvod do problematiky modelování procesů, dál v části navazující uveden popis notaci BPMN a jsou krátce zmíněny zodpovědnosti procesního analytika. Součástí práce je také rozbor nejčastějších chyb procesních analytiků, které v dálší části práce je využito pro návrh a implementace aplikace, schopnou tyto chyby detekovat a upozornit uživatele na nich. Poslední část práce obsahuje výsledky uživatelského testování této aplikace. / This bachelor thesis is dedicated to process management, process modeling in BPMN notation and the following analysis of said models. In the first part of the thesis is the theory covering the topics of process and process management. The next part introduces process modeling and the part following after covers BPMN modeling notation in further details, the responsibilities of process analyst are also mentioned. Another part of the thesis is a breakdown of commonly made mistakes during the process modeling. This data is used in the later part of the thesis to define and implement an application capable of detecting and pointing out said mistakes. The last part of the thesis consists of feedback received during the testing phase of the application.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times