Affordable Access

Aplikace metody kvality na perspektivní jízdní asistenční systém / Application of Quality Method to Perspective Driving Assistance System

Authors
  • fiala, martin
Publication Date
Sep 02, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se věnuje asistenčním systémům a metodám kvality užívaných ve fázi vývoje výrobku. Cílem této práce je najít nejperspektivnější asistenční systém, který má největší vliv na možné zvýšení bezpečnosti provozu. Následným cílem je tohoto jízdního asistenta analyzovat použitím nástrojů metod kvality a najít potencionální možnosti na zlepšení. V závěru práce jsou uvedeny úpravy daného systému, které mohou pomoci rozšířit tento systém. / The bachelor thesis deals with assistance systems and quality methods used in the phase of product development. This work aims to find the most promising assistance system, which has the greatest impact on the possible increase in traffic safety. The subsequent goal is to analyse this driving assistant using the tools of quality methods and find potential options for improvement. At the end of the thesis are given modifications of the system, which could help expand this system.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times