Affordable Access

Aplikácia pre interaktívnu prezentáciu 3D modelov / Application for an interactive presentation of 3D models

Authors
  • findra, oliver
Publication Date
Aug 26, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Táto diplomová práca sa venuje vývoju mobilnej multiplatformovej aplikácie pre vytváranie interaktívnych prezentácií k 3D modelom. Práca je zameraná hlavne na tvorbu popisných bodov modelov a prezentovanie v rozšírenej realite. Aplikácia je vyvíjaná cez nástroj Unity s využitím Firebase ako serverovej časti pre správu používateľov na demonštráciu fungovania v rámci spoločnosti. / This Master's thesis describes the process of development of a multi-platform application for mobile devices, which serves for creation of interactive presentations for 3D models. Thesis is focused mainly on creation of description points for models and presenting the models in augmented reality. Application is developed in Unity with the use of Firebase as the server side for user management to demonstrate possible use in companies.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times