Affordable Access

Användning av sociala plattformar: en studie om integritet och digitala fotspår

Authors
  • Olsson, Linnéa
  • Haglund, Hannah
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Vi lever idag i ett samhälle där stora delar av den sociala kontakt vi harmed andra personer sker via sociala plattformar. På dessa plattformarlagras det otroliga mängder information om oss som användare. De vetvar vi befinner oss, våra intressen, vem vi tycker om att umgås med ochofantligt mycket mer. Vi har genom den här studien tagit reda på omattityden kring integritet och informationshantering på socialaplattformar påverkar kontinuitet i användandet av Facebook. Studiensdatainsamling har genomförts med en blandning av fokusgrupper, enintervju och enkäter. Resultatet visar att attityderna hos användarna serolika ut men att detta i större utsträckning inte påverkar användandet.Användandet sker mer av vana och är någonting som är inmatat i vårtbeteende och framförallt någonting som underlättar det vardagliga livet. / We live today in a society where large parts of the social interactions wehave with other people are done through social platforms. Theseplatforms keep an incredible amount of information about us as users.They know where we are, what our interests are, who we like to hangout with and much more. Through this study, we have identified whetherthe attitude towards privacy and information management on socialplatforms leads to another way of using these platforms. The datacollection of the study has been conducted with a mix of focus groups,interview and questionnaires. The result shows that the attitudes of userslook different but that this does not affect the use of social platforms toa greater extent. The use is more of a routine and something that isincluded in our behavior and, above all, something that facilitateseveryday life.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times