Affordable Access

Antropologija in filozofija: Pregled in analiza presečišč dveh ved na primeru interpretativne antropologije, ontološkega obrata in eksistencialne antropologije

Authors
  • Rošker, Janko
Publication Date
Jul 30, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pričujoče delo obravnava tri antropološke smeri – interpretativno antropologijo, ontološki obrat in eksistencialno antropologijo. Čeprav se zdi, da se med seboj precej razlikujejo (kar najpogosteje tudi drži), velja poudariti, da pripadniki in pripadnice vseh treh smatrajo, da je za »avtentično« (neetnocentrično) obravnavo nujna »predteoretskost«, zato je vsaj v tem kontekstu v vsaki izmed njih zaznati duh postmoderne. Obravnavane smeri po drugi strani druži dejstvo, da so se njihove pripadnice in pripadniki v iskanju omenjene »avtentičnosti« in »predteoretskosti« zatekli tudi pod okrilje filozofije. Interpretativna antropologija je našla naslon v hermenevtiki, ontološki obrat v svoji konceptualizaciji ontologije, eksistencialna antropologija pa v eksistencializmu in fenomenologiji. V besedilu skušam tako v okviru treh smeri osvetliti metodološke in diskurzivne značilnosti, ki so nastale kot posledica filozofskih in »predteoretskih« premislekov. Obenem pa pokažem na težave in nekonsistentnosti, ki se v njih pojavljajo. Na koncu skušam v okviru obravnavanih pristopov ponuditi kontrastivno analizo in opredeliti njihov odnosa do sveta, subjekta in političnega polja ter se lotiti in vsaj delno odgovoriti na nekatera vprašanja, ki se bodo izkristalizirala skozi obravnave metodologije in diskurzov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times