Affordable Access

Ansvarets osäkerhet : En essä om den praktiska kunskapen förskollärare har av ansvar i förskolan / The uncertainty of responsibility : An essay on the practical knowledge preschool teachers have of responsibility in preschool

Authors
  • Myrman Blomgren, Åsa
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

This essay concerns practical knowledge and examines preschool teachers experience of responsibility in preschool. The material is obtained through four interviews with preschool teachers. Data have been analysed with a hermeneutic approach and the discussion is based on reasoning about responsibility. My questions are: How do preschool teachers reason about responsibility concerning their professional role in preschool? How do preschool teachers experience joint responsibility for their childcare colleagues and the work team in the preschool? The results show that preschool teachers develop strategies for taking responsibility, but feel uncertain about childminders’  responsibility in preschool. This results in preschool teachers taking more responsibility for compensating for this uncertainty. / Denna uppsats är en studie i praktisk kunskap och undersöker förskollärares erfarenheter av ansvar i förskolan. Materialet erhålls genom fyra intervjuer med förskollärare. Data har analyserats med en hermeneutisk metod och diskuteras utifrån resonemang kring ansvar. Mina frågor är: Hur erfar förskollärare sin yrkesrolls ansvar i förskolan? Hur erfar förskollärare sina banskötarkollegors och arbetslagets gemensamma ansvar i förskolan? Resultatet visar att förskollärare utarbetat strategier för ansvarstagande men känner en osäkerhet kring vilket ansvar barnskötare har i förskolan. Detta resulterar i att förskollärare tar mer ansvar för att kompensera för denna osäkerhet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times