Affordable Access

Android klient pro rozvrh hodin na ČVUT v Praze / Android timetable client for CTU in Prague

Authors
  • budík, petr
Publication Date
Jun 14, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Účelem této práce je vytvoření mobilní aplikace pro zařízení s OS Android, která slouží pro práci s rozvrhy hodin na ČVUT v Praze. Vytvořená aplikace je určena pro studenty a zaměstnance na ČVUT v Praze. Práce se zabývá analýzou existujících aplikací pro práci s rozvrhy, na základě této analýzy jsou vytvořeny konkrétní požadavky na vytvářenou aplikaci. Dále je v práci navrženo uživatelské rozhraní a vytvářená aplikace je implementována, testována a vydána na Google Play. Vytvořená aplikace umožňuje automaticky získat a zobrazit rozvrhy z ČVUT v Praze, a také umožňuje uživatelům navzájem sdílet své osobní rozvrhy. / Goal of the thesis is an implementation of a mobile OS Android application used as a timetable manager for timetables from CTU in Prague. The created application is intended to be used by students and employees at CTU in Prague. The thesis describes analysis of existing timetable management applications. Said analysis is used as a basis for specific requirements of the created application. The application's user interface is then designed and the application is implemented, tested and released on Google Play. The created application enables its users to automatically get and display their timetable from CTU in Prague. It also enables users to share their personal timetables with one another.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times