Affordable Access

Android mobilní aplikace pro osobní bezpečnost / Android mobile application for personal safety

Authors
  • phamová, bich phuong
Publication Date
Jun 20, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace osobní bezpečnosti pro operační systém Android. Jsou využity nejen standardní praktiky vývojového procesu nýbrž i moderní technologické služby jako jsou Google Mapy či platforma Firebase. Výsledkem je funkční prototyp. Aplikace uživateli umožňuje přivolat okamžitou pomoc v krizové situaci. Naopak v případě, že se uživatel stane svědkem protiprávního jednání, má schopnost poslat hlášení varujíc tak své okolí. V práci je uvedena analýza současných řešení, specifikace požadavků, návrh architektury aplikace, její implementace a uživatelské testování. V poslední části jsou diskutovány možnosti budoucího vývoje. / This bachelor thesis deals with the design and implementation of a personal safety mobile application for Android operating system. The final prototype is carried out using standard development practices as well as modern technologies such as Google Maps and the Firebase platform. The application provides users with the ability to call immediate help in critical situations. In case a criminal offense is witnessed, it is possible to publish a report to raise awareness. This thesis contains an analysis of existing solutions, requirements specification, design of the application's architecture, implementation, and usability testing. Possibilities of further development are discussed at the end of the thesis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times