Affordable Access

Android Aplikace sloužící ke sledování aktivit / Android application for activity tracking

Authors
  • janiš, dušan
Publication Date
Jun 20, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro systém Android sloužící ke sledování aktivit uživatelů. Tato mobilní aplikace komunikuje s již existující backend aplikací a poskytuje uživateli rozhraní, které mu umožňuje ukládat a následně sledovat své aktivity. Součástí práce je i nahrání aplikace do služby Google Play a vypracování testů pro aplikaci. K samotné komunikaci s backend aplikací je použito rozhraní REST. Pro ověřování identity uživatelů za účelem ukládání dat na backend, je implementováno přihlašování pomocí služby Google Firebase. Google Firebase je také využíván pro přijímání notifikací. Výsledné řešení splňuje funkcionalitu vymezenou v zadání práce. Aplikace poskytuje přihlašování pomocí všech hlavních přihlašovacích služeb (Google, Facebook), aplikace umožňuje uživateli sledovat své aktivity a aplikace je i schopna přijímat notifikace zasílané backendem. K aplikaci jsou vypracovány testy. Tato funkcionalita byla následně dále rozšiřována nad rámec vymezený zadáním. / The goal of this bachelor thesis is to create an Android application for activity tracking. This mobile application is to communicate with an already existing backend application and it provides the user with an interface which allows him to save and subsequently track his activities. The application will be a published on the Google Play service. Part of the thesis is implementation of tests for this application along with its upload to the Google Play service. REST interface is used for communication with the backend application. To save user data to backend a user authentication is required. Authentication is implemented using Google Firebase service. Google Firebase is also used for receiving of notifications. The final solution implements the functionality as described in the thesis assignment. Application provides using sign up and sing in using all the main identity providers (Google, Facebook), the user can track his activities and the application can receive notifications sent by the backend application. Tests for this application are implemented. This functionality has been further extended above what is required by the thesis assignment.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times