Affordable Access

Andraspråkselevers deltagande i olika klassrumssituationer

Authors
  • Fahlin, Anna
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Jag har valt att göra en studie inom ämnena svenska som andraspråk och svenska. Denna studies syfte är att undersöka hur elever med svenska som andraspråk deltar i olika klassrumssituationer utifrån typ av språkanvändning, fråga – svarsutbyte, förklaringssituationer samt typ av lärandestöd. Metoden jag har valt för att genomföra denna studie är direktobservationer. Jag har använt mig av papper och penna under observationerna som har varit i en naturlig miljö. Resultatet tyder på att eleverna har tillägnat sig vardagsspråket och att de deltar i olika fråga – svarsutbyten och förklaringssituationer. Samtliga elever i studien deltar också i någon form av stöttning. I svenska som andraspråk ges eleverna mer utrymmet till att träna på språket, tid finns till att låta eleverna förklara och fråga. Stöttningen är också tydligare och i större mängd i klassrumssituationen svenska som andraspråk.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times