Affordable Access

Analýza vhodných způsobů vystrojení sond na podzemních plynových zásobnících

Authors
  • Silva, António Garcia, da
Publication Date
Jan 01, 1992
Source
[email protected]ŠB-TUO
License
Unknown
External links

Abstract

Vysoká škola báňská. Fakulta hornicko-geologická. Katedra (522) ložiskové a průzkumné geologie

Report this publication

Statistics

Seen <100 times