Affordable Access

Analýza procesů mobilit studentů v univerzitním prostředí / Analysis of Students’ Mobility Processes in the University Environment

Authors
  • Blaštíková, Marta
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

V rámci této práce jsou řešena teoretická východiska procesního řízení organizace, postupy pro zavádění procesního řízení, modelování procesů, měření výkonnosti procesů a procesní analýza. V práci jsou popsány procesy zahraničních studijních programů na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava se zaměřením na vyjíždějící studenty v rámci programů Erasmus+ a Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO. Je provedena procesní analýza zmíněných procesů a jsou analyzovány také rozdílnosti na jednotlivých fakultách. / This thesis deals with the theoretical basis of process management of the organization, procedures for implementation of process management, process modeling, process performance measurement and process analysis. The thesis describes the procedures and a process analysis of study abroad programs at VSB - Technical University of Ostrava. Thesis is focused on outgoing students within the framework of the Erasmus + program and Financial Aid in Support of Students’ Mobility of VSB-TU Ostrava. Differences at faculties are also mentioned and analyzed. / 639 - Katedra managementu kvality / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times