Affordable Access

Analýza managementu vybraného sportovního klubu / Analysis of a Selected Sport Club's Management

Authors
  • Kokošínský, Martin
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem práce byla analýza managementu vybraného sportovního klubu Steelers Ostrava. Využili jsme metodu pozorováním, dotazníkového šetření, rozhovoru s manažerem a analýzu SWOT. Dotazníkovým šetřením jsme zjistili náměty hráčů vůči sportovnímu klubu. V rozhovoru se sportovním manažerem jsme se dozvěděli o jeho povinnostech. Na základě těchto informací jsme aplikovala analýzu SWOT. Poté jsme klubu poskytli doporučení. Cíl práce byl naplněn. / The aim of work is management analysis of a selected sport’s club Steelers Ostrava. We used method of observation, questionary, interview with manager and SWOT analysis. We found out players topics towards sport club by quesionary. We clueded in about manager’s tasks from interview. We used SWOT analysis after this interview. After then we gave recommendations for club. The aim of work was accomplished. / 115 - Katedra managementu / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times