Affordable Access

Analysis of Purchasing Behaviour on the Natural Cosmetics Market / Analýza nákupního chování na trhu přírodní kosmetiky

Authors
  • Růžičková, Lucie
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
English
License
Unknown

Abstract

The aim of this bachelor thesis was to analyse influencing factors towards purchasing behaviour on the natural cosmetics market. Furthermore, there is a description of green consumers, issues, differences between specific types of cosmetics and specific areas on this market. The practical part deals with the analysis of the quantitative research, which had been done using a questionnaire filled by 291 respondents. Factors such as health, environmental and safety aspect, or product knowledge, which influence consumer behaviour on the natural cosmetics market have been examined through statistical analysis using software IBM SPSS Statistics. The environmental and health aspect has been found as very important. Even though the economical (more specifically - price) aspect tends to be essential in almost every purchasing behaviour study, it has not that significant influence on this market. On the contrary, certification marks, which take an important part in this study, have been found with higher influence than the price aspect. Besides, waste creating has been found as the significant driver as it affects purchasers in willingness to pay extra for environmental-friendly packaging. Furthermore, product knowledge researched by seeking information about ingredients in cosmetics has been found as a major factor due to its influence towards choosing the specific type of cosmetic products. / Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat faktory, které mají vliv na nákupní chování na trhu přírodní kosmetiky. Popsáni zde jsou ekologičtější spotřebitelé, rozdíly mezi specifickými typy kosmetiky, jednotlivá odvětví a potíže tohoto trhu. Praktická část zahrnuje analýzu kvantitativního výzkumu, který byl proveden za pomoci dotazníku vyplněného 291 respondenty. Faktory jako zdravotní, environmentální a bezpečnostní aspekt nebo znalost produktu, byly zkoumány prostřednictvím statistické analýzy v programu IBM SPSS Statistics. Environmentální i zdravotní aspekty byly shledány s významným vlivem vůči nákupnímu chování na tomto trhu. Ačkoliv ekonomický aspekt (především cena) bývá jedním z dalších hlavních činitelů v studiích o nákupním chování, ukázalo se, že na tomto trhu nemá tak významný vliv. Naopak certifikace, kterým byla věnována podstatná část v této studii, jsou vlivnějším faktorem než právě zmíněná cena. Mimoto, aspekt týkající se vytváření odpadu představoval významnou roli, především při nákupu kosmetických produktů v ekologičtějším balení. Znalost produktu byla zkoumána prostřednictvím spotřebitelského zájmu vůči informovanosti o ingrediencích v kosmetických produktech. Byla shledána jakožto významný faktor při rozhodování ve výběru jednotlivých typů kosmetiky. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times