Affordable Access

Analýza časové náročnosti zpracování profilů na úpravnách tratě HCC v ArcelorMittal Ostrava / An Analysis of Profile Processing Time Demandingness on the ArcelorMittal Ostrava’s HCC Treatment Line

Authors
  • Juchelka, Michal
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zpracování profilů na úpravnách tratě HCC ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, která se týkají výroby a výrobního procesu. Druhá část se zabývá analýzou provozu z hlediska materiálového toku, vytížení zaměstnanců a časové náročností zpracování profilů na úpravnách HCC. / This bachelor thesis deals with the analysis of Profile Processing Time Demandingness on the ArcelorMittal Ostrava's HCC Treatment Line. The first part of the thesis focused on theoretical resources is about production and manufacturing processes. The second part of the thesis is focused on manufacturing operations analysis, material flows from a systematical point of view, how employees manage their workload and profile processing time demandingness on the HCC treatment line. / 639 - Katedra managementu kvality / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times