Affordable Access

Analysis of the Organization Environment as a Basis for the Strategy Creation

Authors
Publication Date
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
 • Strategické řízení Vize
 • Poslání
 • Cíle
 • Strategická Analýza
 • Externí Prostředí Podniku
 • Interní Prostředí Podniku
 • Pest Analýza
 • Porterův Model Pěti Konkurenčních Sil
 • Hodnotový řetězec
 • Swot Analýza.
 • Strategic Management
 • Vision
 • Mission
 • Objectives
 • Strategic Analysis
 • External Environment Of Organization
 • Internal Environment Of Organization
 • Pest Analysis
 • Porter’S Five Forces
 • Value Chain
 • Swot Analysis.
External links

Abstract

Statistics

Seen <100 times