Affordable Access

Analýza a zlepšování vybraného procesu v organizaci státní správy / Analysis and Improvement of the Selected Process in the Organization of State Administration

Authors
  • Hnyluch, Martin
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu a optimalizaci procesu nákupu v organizaci státní správy, okresním soudě. Proces byl rozdělen do čtyř fází, dle jeho skutečného průběhu v organizaci. Data, potřebná pro analýzu byla získána na základě měření spotřeb času jednotlivých subprocesů. Z analýzy bylo zjištěno, že existuje celá řada problémových míst v procesu nakupování, která lze, na základě doplněných doporučení, optimalizovat. Tato doporuční jsou sočástí praktické části této práce. Autor bakalářské práce soudí, že cíl této práce byl splněn. / The aim of this thesis was to analyze and optimize the purchasing proces i the state administration organization, district court. The proces was divided into four phases, acording to its actual organization. The data needed for the analysis was obtained by measuring the time consumption of each subprocess. The analysis found that there are a number of bottlenecks in the shopping process that can be optimized based on supplemented recommendations. These recommendations are part of the practical part of this work. The author of the bachelor thesis believes that the goal of this work was fulfilled. / 639 - Katedra managementu kvality / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times