Affordable Access

Analýza a vyhodnocení jízdy motorkáře pomocí akcelerometrických dat / Analysis and Evaluation of Motorcyclists Drive using Accelerometer Data

Authors
  • Krupa, Filip
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 03/11/2016 / Cílem mé bakalářské práce je analyzovat a vyhodnotit jízdu motorkáře za pomoci dat z akcelerometru. Abych mohl úspěšně analyzovat tato data, musím se zabývat různými typy akcelerometrů a taky největšími výrobci těchto součástek. Dále pak je potřeba nahlédnout do problematiky mikrokontroléru, ze kterého jsem data pro zpracování získal, data je potřeba zpracovat filtrem, a proto se v této práci zabývám také jeho návrhem a následnou aplikací. Posledním úkolem je zhodnocení výsledků a zvolení správného filtru. / The aim of my thesis is to analyze and evaluate the biker‘s ride by using data from the accelerometer. To be able to successfully analyze these data, I have to deal with different types of accelerometers and also with the largest manufacturers of these components . Furthermore, it is necessary to look into the problems of the microcontroller, from which I gained the data. The data needs to be processed through a filter and thus this work also deals with the design of the filter and its followin applications. The final task is to evaluate the results and select the proper filter. / 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times