Affordable Access

Analýza pracovní motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti / Analysis of Employee Work Motivation and Work Satisfaction in a Selected Company

Authors
  • Gorčíková, Petra
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu pracovní motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na teorii pracovní motivace a pracovní spokojenosti. Praktická část je zaměřena na charakteristiku vybrané společnosti a vyhodnocení výsledků průzkumu včetně návrhů na zlepšení a doporučení. / This bachelor thesis is focused on Analysis of Employee Work Motivation and Work Satisfaction in a Selected Company. The thesis is divided into two parts – theoretical part and practical part. The theoretical part is focused on theory of work motivation and work satisfaction. The practical part is characterized by a company and evaluation results of exploration, including suggestions and recommendations. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times