Affordable Access

Analýza zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti s ručením omezeným / Analysis of Employee Benefits in Selected Limited Liability Company

Authors
  • Kubáňová, Martina
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato práce je zaměřena na zaměstnanecké benefity. Pomocí zaměstnaneckých benefitů může zaměstnavatel motivovat své zaměstnance k lepším pracovním výkonům. Důležité jsou zaměstnanecké benefity zaměřené na volnočasové aktivity zaměstnance, neboť odpočatý a spokojený zaměstnanec je více produktivní. V dnešní době existuje již mnoho možností a variant zaměstnaneckých benefitů, kterými může zaměstnavatel své zaměstnance odměnit. Cílem této práce je provedení analýzy zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti s ručením omezeným. V teoretické části je objasněn význam a charakteristika dané problematiky, včetně právního, účetního a daňového hlediska. V praktické části je stručně charakterizována vybraná společnost s ručením omezeným a provedena analýza zaměstnaneckých benefitů prostřednictvím dotazníkového šetření. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky provedené analýzy zaměstnaneckých benefitů a navrhnuto řešení na základě těchto výsledků. / This thesis is focused on employee benefits. Thanks to these benefits employer can motivate his employees to better work deployment. The important benefits are those focused on free time activities because relaxed and satisfied employee is more productive. Nowadays there are plenty of possibilities and kinds of benefits, which can be used as a reward to an employee by his employer. The objective of this work is to analyze the employee benefits of a selected limited liability company. The theoretical part is explaining meaning and characteristics of the subject, including law, accounting and tax aspects. The practical part briefly characterizes the limited liability company and analyzes the employee benefits via survey. The conclusion of this work evaluates the outcomes of the analysis of employee benefits and a recommendation based on these outcomes. / 117 - Katedra účetnictví a daní / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times