Affordable Access

Analysis of embankment slope steepness and stability

Authors
  • Tamošiūnas, Tadas
Publication Date
Jan 06, 2022
Source
VGTU
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

This paper describes the stability calculations of the most common road embankments slopes and their results using the modified Bishop method. By searching for the smallest possible effective angle of internal friction of the different slope steepness embankments, the possible different bases of the embankment, the weight of the embankment soil, the load caused by transport and the location of load application (shoulder) were evaluated. Analyzing the obtained calculation results, it was determined that at a slope of 1:2 (26.57°) steepness, to ensure slope stability, the calculated effective internal friction angle of the embankment soil should be φʹd ≥ 28.5°, and at a slope of 1:1.75 (29.74°) steepness – φʹd ≥ 29.8°. When the slope is 2:3 (33.69°) steepness, the stability of the slope cannot be guaranteed. Article in Lithuanian. Grunto sankasos šlaito statumo ir stabilumo analizė Santrauka Šiame straipsnyje aprašyti dažniausiai transporto keliuose pasitaikančių sankasų šlaitų stabilumo skaičiavimai ir jų rezultatai, taikant modifikuotą Bishop metodą. Skaičiavimais nustatyti mažiausi galimi skirtingų šlaitų statumo ir sankasos efektyvieji vidinės trinties kampai įvertinant skirtingus sankasos (pylimo) pagrindus, sankasos grunto tūrinius svorius, transporto sukeliamas apkrovas ir apkrovų pridėjimo vietas (pečius). Analizuojant gautus skaičiavimo rezultatus, nustatyta, kad siekiant užtikrinti šlaito stabilumą šlaitui esant 1:2 (26,57°) statumo, skaičiuotinis sankasos grunto efektyvusis vidinės trinties kampas turėtų būti φʹd ≥ 28,5°, o šlaitui esant 1:1,75 (29,74°) statumo – φʹd ≥ 29,8°. Kai šlaitas yra 2:3 (33,69°) statumo, šlaito stabilumo užtikrinti nepavyksta. Reikšminiai žodžiai: šlaito stabilumas, šlaito statumas, grunto sankasa, automobilių keliai, transporto apkrovos, modifikuotas Bishop metodas, vidinės trinties kampas.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times