Affordable Access

Analýza příčin časových ztrát v procesu vývoje. / Analysis of Causes of Time Losses in the Development Process.

Authors
  • Julínková, Michaela
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá procesy plánování kvality v rámci projektového řízení před zavedením dílů do sériové výroby. V teoretické části jsou popsány jednotlivé procesy, podstata metodiky PPAP, APQP a jejich vzájemné vztahy. Dále je v práci představena společnost, ve které byla psána diplomová práce. V praktické části je analyzován problém zpoždění dodavatelských PPAPů (neuvolněný vstupní materiál pro výsledný produkt), jsou zde hledány příčiny časových rozdílů mezi plánem projektového PPAPu a jeho reálným dosažením (milníky). V závěru práce jsou definovány nejpravděpodobnější příčiny časových rozdílů (jejich rizika) a jsou zde navržena nápravná opatření. / The thesis is about quality planning processes before product is given into serial production. The theoretical part describes individual processes, principles of PPAP, APQP methods and their relationship to each other. Next part is dedicated to a company where the thesis was written. The practical part contains analysis of problem of suppliers´ PPAPs delays (unreleased input materials for the final product and analysis of causes of time differences between plans and real milestones (PPAPs). The likeliest causes of the time difference (their risks) are defined in the conclusion. The corrective measures are proposed at the end of the thesis. / 639 - Katedra managementu kvality / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times