Affordable Access

Analyser och mätningar av två olika nät : Mätningar av det trådlösa nätet på bussar samt jämföra med det mobila nätet

Authors
  • Nensén, Viktor
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

I denna studierapport så behandlas frågan om det trådlösa nätverket som finns i dagen bussar samt att jämföra det med det mobila nätet 3G/4G. Denna rapport kommer redovisa hastigheter och stabiliteten för det trådlösa nätverket och det mobila nätverket. Det olika nätverken kommer ställas i mot varandra för att kunna se hur hastigheter skiljer sig och för att sedan kunna dra slutsatser därifrån. Mätningar och analyser kommer att genomföras mellan Umeå och Stockholm eftersom det är en attraktiv väg att utnyttja för resenärer som ska till olika platser i Sverige. Rapporten innehåller även fakta om hur tekniken för det olika näten är uppbyggda och vilken utrustning som används. Beskrivning av teknikerna kommer ske i två delar, där tekniken om det trådlösa nätet kommer beskrivas i en del och i den andra delen kommer det mobila nätets teknik beskrivas mer ingående. I rapporten redovisas vilket nät som levererar högst hastighet för de olika platserna under resan mellan Umeå – Stockholm.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times