Affordable Access

Analýza procesu návrhu a vývoje produktu / Analysis of the Design Process and Product Development

Authors
  • Hlobil, Michal
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá vlivem procesů v konkrétní společnosti na konstrukční návrh produktu z pohledu kvality a kreativity. Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv daných procesů na kvalitu a kreativitu návrhu světlometu. V hlavní části práce jsou představeny principy tvorby konstrukčního návrhu se zaměřením na inovace a kreativitu. Dále pak představení fází vývoje a vývojových týmů ve společnosti. V praktické části práce jsou popsány změny na nejdůležitějších dílech světlometu v souvislosti se změnou vedení projektových týmů. V závěru práce je předložen návrh na efektivnější předávání informací v týmech. / The bachelor's thesis deals with the influence of processes in a particular company on the design of a product in terms of a quality and creativity. The aim of the bachelor thesis is to evaluate the influence of the stated processes on the quality and creativity of the headlight design. The main part of the thesis presents the principles of creating a design with focusing on an innovation and creativity. Furthermore, the introduction of development phases and development teams in the company. The practical part of the work describes the changes in the most important parts of the headlight in connection with the change in the management of project teams. In the final part of the work, a proposal for more efficient team transfer of information is presented. / 345 - Katedra mechanické technologie / velmi dobře / Odklad je požadován z důvodu nutné lhůty na uplatnění ochrany duševního vlastnictví na technické řešení navržené v kvalifikační práci. A ochranu před zneužitím informací z práce na aktuálně probíhajícím projektu ve společnosti.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times