Affordable Access

Analýza použitelnosti Robotické Procesní Automatizace / Analysis of usability Robotic Process Automation

Authors
  • čermák, lukáš
Publication Date
Jun 02, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této práce je seznámení s problematikou robotické automatizace procesů a vysvětlení pojmů spojených s touto technologií. Práce obsahuje vysvětlení příslušných pojmů a definování kategorií jednotlivých technologií, které se dodnes používají v průmyslu. Teoretická část práce je zaměřena také na historii softwarové automatizace a nástroje, které se pro dané období využívají. V práci je obsažena zároveň i praktická část, na které jsou teoretické poznatky vyzkoušeny a realizovány. Praktická část bakalářské práce byla realizována jako interní projekt společnosti PwC Česká Republika. / The aim of this thesis is to describe robotic process automation and explain concepts associated with this technology. The thesis contains an explanation of relevant concepts and definition of categories of individual technologies, which are frequently used in industry sector. Theoretical part of thesis is focused on the history of software automation and tools which were used in that period. In the practical part, the theoretical knowledge is tested and implemented. The practical part of the bachelor thesis is implemented as an internal project in company PwC Czech Republic.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times