Affordable Access

Analýza a optimalizace procesního řízení v podniku lesního hospodářství / Analysis and Optimization of Process Management in a Forestry Company

Authors
  • Stejskal, Štěpán
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zaobírá tématem procesního řízení v podnikové praxi, jeho analýzou a následnou optimalizací ve vybraném podniku. Cílem této práce je zhodnotit, zda a do jaké míry aplikuje vybraný podnik aspekty procesního řízení, a následně specifikovat a realizovat kroky k jeho optimalizaci. Značná část této práce byla vykonávána v programu ATTIS, který všechny aspekty procesního řízení plně podporuje, a výstupy z tohoto programu jsou zachyceny v této práci. V této práci je tedy zachycen konkrétní postup, který byl využit při optimalizaci procesního řízení. Následně jsou podniku doporučeny další kroky pro plynulé navázaní na tuto práci a následující rozvoj procesního řízení. / This diploma thesis deals with the topic of process management in practice, its analysis and optimization in the selected company. The aim of this thesis is to evaluate whether and how the company applies aspects of process management, and then specify and implement steps to optimize it. Most of this work has been done in the ATTIS program, which fully supports all aspects of process management, and the outputs of this program are captured in this work. This work therefore captures a specific procedure that was used to optimize process management. The company is recommended further steps for a smooth follow-up to this work and the subsequent development of process management. / 155 - Katedra aplikované informatiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times