Affordable Access

Analýza a návrh skladového procesu společnosti / Analysis and Proposal of the Storage Process of the Company

Authors
  • brož, martin
Publication Date
Jun 12, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

V této bakalářské práci analyzuji současnou situace skladového zařízení společnosti Globus v.o.s. a vytvořím návrh opatření vedoucí k zefektivnění využití kapacity a lidských zdrojů, jehož součástí je změna rozložení pracovníků a pracovních pozic, návrh informačního systému používaném při procesech vykonávaných pracovníky ve skladu a porovnání současných a nových procesů a postupů. V teoretické části vymezím tvorbu a změny v procesech a jejich řízení, z kterých budu následně při tvorbě praktické části, ve které vytvořím analýzu a navrhnu změny, které by měli vézt usnadnění, zpřehlednění, zefektivnění a k vyšší ekonomické hodnotě vycházející z těchto procesů. / In this bachelor's thesis, I will analyse the current situation of the ware-house equipment of Globus v.o.s. and create a proposal for measures to stream-line the use of capacity and human resources, which includes changing the distri-bution of workers and positions, designing an information system used in the pro-cesses performed by workers in the warehouse and comparing current and new processes and procedures. In the theoretical part I will define the creation and changes in processes and their management, from which I will subsequently cre-ate a practical part, in which I will create an analysis and propose changes that should lead to facilitation, clarity, streamlining and higher economic value based on these processes.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times