Affordable Access

Analýza a návrh procesů Technologické agentury ČR v souvislosti s bezpečností informací / Analysis and Design of Processes of Technology Agency of the Czech Republic in Context with Information Security

Authors
  • rolník, marian-daniel
Publication Date
Jun 11, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

{Práce se věnuje návrhu procesů a politik Technologické agentury ČR. Před návrhy byla vytvořena analýza procesů Technologické agentury ČR v souvislosti s bezpečností informací. Na základě této analýzy je vytvořen návrh procesů a politik. Navržené procesy jsou vytvořeny dle metodiky ARIS s použitím nástroje SW ARPO. Návrhy procesů a politik byly vytvořeny na základě série norem ISO/IEC 20000 a ISO/IEC 27000 s cílem certifikace na tyto normy. / This thesis is devoted to the design of processes and policies of the Technology Agency of the Czech Republic. Prior to designing processes and policies, an analysis of the processes of the Technology Agency of the Czech Republic in connection with information security was created. Based on this analysis, a design of processes and policies is proposed. The proposed processes are implemented according to the ARIS methodology with ARPO SW tools. The design of processes and policies have been established on the basis of ISO/IEC 20000 and ISO/IEC 27000 standards with regard to certificates for these standards.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times