Affordable Access

Analýza nákupního chování zákazníků nákupního centra / Shopping Behavior Analysis of Shopping Center Customers

Authors
  • Černá, Kristýna
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nákupního chování zákazníků nákupního centra. Cílem bakalářské práce je popsat a analyzovat nákupní chování zákazníků nákupního centra OC Frýda ve Frýdku-Místku a srovnat rozdíly těchto hledisek v závislosti na identifikační otázky. Data jsou zjištěna prostřednictvím metody CAWI. Byly sestaveny návrhy a doporučení na nedostatky, které byly zjištěny prostřednictvím výzkumu. / This bachelor thesis deals with the analysis of shopping behavior of shopping center customers. The aim of the bachelor thesis is to describe and analyze the shopping behavior of customers of the shopping center OC Frýda in Frýdek-Místek and comparable differences of these aspects depending on the identification questions. Data are processed using CAWI methods. Proposals and recommendations for shortcomings were made and processed through research. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times