Affordable Access

Analýza nákupního chování na trhu s neformálním dámským oblečením / Analysis of Shopping Behaviour in the Market of Casual Women's Clothing

Authors
  • Bartoňová, Veronika
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Předmětem bakalářské práce je analýza nákupního chování na trhu s neformálním dámským oblečením. Přesněji je práce zaměřena na analýzu nákupního chování žen generace Z. Analýza byla provedena pomocí elektronického dotazníkového šetření. Na základě shromážděných dat byly následně navrženy jednotlivé návrhy a doporučení, které by mohly sloužit obchodům s neformální módou jako pomoc při zacílení na klíčové zákazníky. / The bachelor thesis is focused on Analysis of Shopping Behaviour in the Market of Casual Women's Clothing. More precisely the thesis is focused on the analysis of shopping behavior of women of generation Z. The analyse was based on completing of electronic questionnaire. On the basis of the research results, the suggestions and recommendations were determined which could help fashion marketers with casual women's clothing to target key customers. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times