Affordable Access

Analýza mzdového systému a zaměstnaneckých benefitů ve vybrané obchodní společnosti / Analysis of Payroll System and Employee Benefits in Selected Business Company

Authors
  • Šulová, Kateřina
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem bakalářské práce je analýza mzdového systému a zaměstnaneckých benefitů ve vybrané obchodní společnosti. Cílem teoretické části je poskytnout základní informace týkající se mzdového systému a motivace zaměstnanců. Jsou zde vysvětleny základní formy mezd, typy pracovních poměrů, druhy motivace. Další část práce se zabývá poskytováním zaměstnaneckých benefitů a jejich účtováním. Praktická část je zaměřena na analýzu mzdového systému a zaměstnaneckých benefitů v konkrétní společnosti. / The main theme of the bachelor thesis is an analysis of the wage system and the employee benefits in a chosen corporation. The goal of the theoretical part is to provide basic information considering the wage system and the motivation of employees. Basic forms of wages, types of employment relationship and types of motivation are explained. The second part of the thesis deals with providing employee benefits and their accounting. The final part covers the analysis of the wage system as well as the employee benefits in the chosen corporation. / 117 - Katedra účetnictví a daní / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times