Affordable Access

Analýza marketingu vybraného sportovního klubu / Marketing Analysis of a Selected Sports Club

Authors
  • Žanta, Jan
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá problematikou sportovního marketingu aplikovaného na neziskovou organizaci poskytující sportovní služby. Cílem práce je analýza marketingu sportovního klubu a navrhnutí úprav v marketingové strategii a komunikaci klubu. / The bachelor's thesis deals with the issue of sports marketing applied to a non-profit organization providing sports services. The aim of the work is to analyze the marketing of the sports club and to propose modifications in the marketing strategy and communication of the club. / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times