Affordable Access

Analýza marketingového mixu těžebního podniku / Marketing Mix Analysis of a Mining Company

Authors
  • Kotas, Martin
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingového mixu v těžebním podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V první části se práce zabývá teorií marketingového mixu, nástroji marketingového mixu a vybranými analýzami, hodnotící marketingový mix. V první části je také uvedena charakteristika vybraného těžebního podniku. Praktická část potom obsahuje dílčí analýzy marketingových nástrojů a následná doporučení ke zlepšení. / This diploma thesis deals with the analysis of marketing mix of mining comapny. This thesis is devided into theoretical part and practical part. The first part deals with theory of marketing mix, elements of marketing mix and selected analyzes that evaluate marketing mix. The first part contains the characteristic of the mining company in which the analysis is carried out. The practical part includes partial analysis of marketing elements and recommendations for improvement. / 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times