Affordable Access

Analýza marketingového mixu dopravní společnosti / Marketing Mix Analysis of a Transport Company

Authors
  • Vilam, Petr
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem bakalářské práce Analýza marketingového mixu dopravní společnosti je analýza marketingového mixu vybrané společnosti a doporučení pro zlepšení pozice na trhu. Teoretická část se zabývá teorií marketingového mixu s popisem jednotlivých prvků. Praktická část je zaměřena na analýzu marketingového mixu dané společnosti. Závěr práce obsahuje navržená doporučení pro vylepšení marketingového mixu. / The aim of thesis Marketing Mix Analysis of a Transport Company is to analyze the marketing mix of a selected company and recommendations for improving the market position. The theoretical part deals with the theory of marketing mix with description of individual elements. The practical part is focused on the analysis of the marketing mix of the company. The final part contains suggested recommendations for improving the marketing mix. / 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times