Affordable Access

Analýza managementu vybraného tanečního studia / Management Analysis of a Selected Dance Studio

Authors
  • Byrtus, Ondřej
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem bakalářské práce je analýza managementu tanečního studia Beat Up v Ostravě. Cílem práce je stanovit, popsat a zanalyzovat všechny činnosti spojené s řízením tanečního studia a na základě těchto informací navrhnout případné změny a možnosti řešení stávajících problémů. V praktické části byly využity výzkumná šetření rozhovor, dotazník a SWOT analýza. / The topic of the bachelor’s thesis is management analysis of Beat Up dance studio in Ostrava. The aim of the work is to determinate, describe and analyze all management activities in this dance studio. On the basis of this informations later propose possible changes and solutions of found problems. In practical part of this work were used SWOT analysis, questionnaire and interview. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times