Affordable Access

Analýza kulturní krajiny jižního Chebska / Analysis of the Cultural Landscape of the Southern Part of the Cheb Region

Authors
  • mottlová, helena
Publication Date
Jun 15, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny na území jižního Chebska dle metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky (Ehrlich a kol., 2020). V teoretické části práce řeší definici kulturní a historické kulturní krajiny jako takové a zkoumá možnosti aplikace typologie takových krajin do památkové ochrany, ochrany přírody a územního plánování. V praktické části je postupem daným metodikou analyzováno území jižního Chebska podél státní hranice od bývalé Krásné Lípy po Dyleň. O tomto území jsou nastíněny základní informace a na základě zjištěných charakteristických znaků jsou vymezeny jednotky a celky historické kulturní krajiny. / This bachelor thesis focuses on analysis of historical cultural landscape of the southern part of the Cheb region based on the methodology Typologie historické kulturní krajiny České republiky (Ehrlich et. al., 2020). In its first part, the thesis explores definitions of cultural and historical cultural landscape as well as possibilities of practical usage of the typology in the preservation of historical monuments, nature protection, and spatial planning. Furthermore, the region that stretches alongside the state border from Krásná Lípa to Dyleň is analysed according to the methodology. Essential information is given about the area and, based on identified characteristic landscape attributes, units of historical cultural landscape are defined.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times