Affordable Access

Analýza konkurence na trhu šperků / Competitive Analysis on the Jewelry Market

Authors
  • Jančáková, Kristýna
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu konkurence na trhu šperků pomocí metody pozorování a Mystery shoppingu. V první části jsou teoreticky popsány vybrané pojmy týkající se konkurence, analýzy konkurence, SWOT analýzy, metod analýzy konkurence a nákupního prostředí. V další části je charakterizována značka Pandora. Komparace značky Pandora s vybranými konkurenty je součástí práce. V závěru se práce věnuje zhodnocení těchto analýz a doporučení k posílení konkurenceschopnosti podniku. / The Bachelor Thesis is focused on analysing the competiton on the Jewelry Market using the observation method and Mystery shopping. The first part theoretically describes the concepts of competition, competition analysis, SWOT analysis, competitive analysis techniques and buying environment. In the next part, the Pandora brand is characterized. Comparison of Pandora brand with selected competitors is the component of this thesis. In conclusion, the thesis present an evaluation of these analyzes and recommendations to strenghten the company´s competitiveness. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times