Affordable Access

Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Štramberk / Analysis of Historical Landscape Structures in the Štramberk Landscape Heritage Zone

Authors
  • bubíková, marcela
Publication Date
Jun 25, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá analýzou historických krajinných struktur na území krajinných památkových zón. V práci je popsána problematika kulturních krajin, jejich kulturních a historických hodnot a možností jejich ochrany. Praktická část práce si ukládá za cíl posouzení vybrané krajinné památkové zóny Štramberk. K vypracování posudku vymezeného území je použita Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny, která určuje přesný rozsah požadovaných informací. Lokalita Štramberk je hodna vyhlášení. Přispělo by se k zvýšení pestrosti chráněných krajin na celém území České republiky. / This bachelor’s thesis deals with the analysis of historical landscape structures in the landscape heritage zones. The work describes the problematics of cultural landscapes, their cultural and historical values and possibilities of their protection. Practical part of the thesis sets a goal to assess landscape heritage zone Štramberk. The methodology of creating a standardized record of the landscape heritage zone is used to prepare the report of specified territory. Methodology determines exact range of the required information. Locality of Štramberk is worth to approval. The approval would contribute to increasing diversity of protected landscapes throughout the Czech Republic.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times