Affordable Access

Analýza dopadů koronavirové krize na strojírenský průmysl / Analysis of the impacts of the coronavirus crisis on engineering industry

Authors
  • čákora, patrik
Publication Date
Aug 28, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce se zabývá současnou koronavirovou krizí a jejím dopadem na strojírenské podniky. Pro analýzu byly zvoleny podniky dle klasifikace ekonomických činností NACE C 24 až C 30. Analýza probíhala formou řízených rozhovorů a dotazníkového šetření. Oblastí zájmu analýzy byly následující oblasti podniku:plánování výroby, personální oblast, ekonomické dopady, krizové řízení, digitalizace a automatizace. Problematika krizového řízení byla řešena především v rámci provedených rozhovorech. Součástí výstupů je také posouzení vlivu krize na budoucí plány a prognózy podniků. / This diploma thesis is focused on current corona crisis and its effects on engineering companies. For this analysis certain classes of companies were chosen according to the czech classification of economic activities NACE coded from C 24 to C 30. Analysis was based on guided interviews and surveys. Areas of the analysis interest were following company areas:production planning, personnel area, economic effects, crisis management, digitalisation and automatisation. Crisis management was an important topic mainly during interviews. The outputs also include an assesment of the impact of the crisis on future business plans and forecast.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times