Affordable Access

Analýza bezpečnosti počítačové sítě / Computer Network Security Analysis

Authors
  • franc, michal
Publication Date
Jun 19, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá analýzou počítačové sítě společnosti T. J. Sokol Kolín - Atletika. Důraz je kladen především na kybernetickou bezpečnost. Během analýzy je postupováno podle standardu The Penetration Testing Execution Standard. Pro identifikaci a kategorizaci hrozeb je použita metodika STRIDE. Na analýzu je navázáno návrhem a implementací opatření na odstranění nalezených bezpečnostních slabin. Konkrétní řešení se zabývá především segmentací sítě, řízením přístupu, správou identit a monitoringem sítě. Hlavním výsledkem je zvýšení bezpečnosti počítačové sítě společnosti T. J. Sokol Kolín - Atletika. Na základě této práce můžou další společnosti v podobné situaci zvýšit bezpečnost své sítě. / This thesis deals with T. J. Sokol Kolín - Atletika company computer network security analysis. The emphasis is on cybersecurity. The analysis part proceeds using The Penetration Testing Execution Standard. The thesis uses method STRIDE to identify security threats. After analysis, the work continues with the suggestion and implementation of measures to eliminate the discovered threats. The solution is mostly based on network segmentation, access management, identity management, and network monitoring. As a result, the T. J. Sokol Kolín - Atletika company network is better secured. Based on the thesis, similar companies can secure their networks such as.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times