Affordable Access

Analiza zaključnih nalog na Fakulteti za šport z vključenimi podatki športnovzgojnega kartona v obdobju 1987–1996

Authors
  • Mavrič, Luka
Publication Date
Mar 22, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Športnovzgojni karton (ŠVK) ali SLOfit je zbirka podatkov o telesnem in gibalnem razvoju otrok v Sloveniji. Najstarejši podatki, vključeni v zbirko v takšni obliki, segajo v leto 1986. Namen magistrskega dela je analizirati vse diplomske, magistrske in doktorske naloge, pri katerih so bili uporabljeni podatki ŠVK in so bile narejene na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani v desetletnem obdobju od 1. 1. 1987 do 31. 12. 1996. Podatke o avtorjih zaključnih del v tem obdobju smo pridobili v študentskem referatu, naslove nalog smo nato najprej pregledali s pomočjo spletnega brskalnika Cobiss in nato še v fizični obliki v knjižnici Fakultete za šport. Tak pregled je bil že izdelan za obdobji od 1997 do 2006 in od 2007 do 2017. Tako ta naloga dopolnjuje pregled vseh nalog 30-letnega obdobja in tako pokriva celotno obdobje obstoja podatkovne zbirke ŠVK. V obravnavanem obdobju je na Fakulteti za šport nastalo 732 zaključnih del, od tega jih je 37 (4,9%) vsebovalo podatke zbirke ŠVK. Večina obravnavanih zaključnih nalog je bila delo avtorjev, ki so zaključevali visokošolski študij (N=28), obravnavali pa smo tudi štiri zaključna dela višješolskega študija, dve magistrski nalogi in tri doktorske disertacije. Avtorji so največkrat obravnavali osnovnošolsko populacijo in pogosteje fante kot dekleta, a v večini sta bila v zaključnih nalogah obravnavana oba spola. Vzorec merjencev je večinoma predstavljala splošna populacija in manj pogosto posebne skupine. V večini primerov so avtorji obravnavali rezultate posameznih merskih nalog, ugotovitve zaključnih del pa pogosteje prikazujejo pozitivne trende sprememb v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times