Affordable Access

Analiza uspešnosti energijske sanacije večstanovanjskih stavb v Turjaškem naselju v Kočevju s pomočjo IR kamere

Authors
  • Marič, Eva
Publication Date
Sep 28, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

svoji diplomski nalogi obravnavam uspešnost energijske sanacije različnih večstanovanjskih stavb. Gre za tri večstanovanjske stavbe, ki so po svoji namembnosti, velikosti in letu izgradnje med seboj primerljive in se nahajajo v istem naselju v mestu Kočevje. Dve od teh stavb sta bili energijsko sanirani, pri tretji pa je stavbni ovoj še vedno enak prvotnem. Pri vseh objektih je bila narejena analiza na podlagi posnetkov prisotnih toplotnih mostov, ki so bili narejeni z infrardečo kamero. Energijsko sanirane in nesanirane stavbe so bile med seboj primerjane v analizi na podlagi koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub H'T in letne potrebne toplote za ogrevanje QNH. Analiza rabe energije je bila izvedena s programskim orodjem KI Energija. Rezultati analize saniranih objektov so bili primerjani tudi s hipotetičnim idealnim stanjem objektov v katerem bi bili v celoti odpravljeni toplotni mostovi. Na podlagi rezultatov sem ugotovila, da je bila energijska sanacija uspešna, saj so se toplotne izgube in letna potrebna energija za ogrevanje močno zmanjšale in zdaj ustrezajo zahtevam PURES-a. Še vedno pa so prisotni toplotni mostovi, ki so močno zmanjšani. V primerjavi s hipotetičnim idealnim stanjem so transmisijske izgube in letna potrebna toplota za ogrevanje stavb še vedno precej velike. To pomeni, da bi bilo pri sanaciji treba izvesti dodatne ukrepe.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times